ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – PAYMENT METHODS

1) Απευθείας τραπεζική μεταφορά , ή κατάθεση – Direct bank transfer or e-banking [ Πραγματοποιήστε την πληρωμή σας απευθείας στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Το τιμολόγιό σας δεν θα σταλεί στο e-mail σας μέχρι να κατατεθούν τα χρήματα στον λογαριασμό μας. ] Παρακαλούμε όπως μας στείλετε το καταθετήριο ή το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής συναλλαγής με email στο sellabiz1@gmail.com  Γράψτε μας επίσης το Επωνυμία η Ονομα στο οποίο αφορά η συναλλαγή ή τον αριθμό της παραγγελίας σας, ώστε να την εκτελέσουμε.                       

 Σημείωση: Επιπρόσθετες χρεώσεις & έξοδα τραπέζης ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Η παραγγελία σας θα παραμείνει σε εκκρεμότητα στο σύστημά μας για 4 ημερολογιακές ημέρες. Εάν δεν μας ενημερώσετε για την συναλλαγή σας σε αυτό το διάστημα, η παραγγελία θα διαγραφεί αυτόματα.                                                                       

 Make your payment directly into our bank account.  Your invoice won’t be sent to your e-Mail until the funds have deposit in our account. Please send us the deposit or the receipt of the electronic transaction by email to sellabiz1@gmail.com Also write us the Name or Name to which the transaction refers or the number of your order, so that we can execute it.                                                                                                                                                                   

Note: Additional charges & bank charges are EXCLUDED EXCLUSIVELY BY THE CUSTOMER Your order will remain pending in our system for 4 calendar days. If you do not inform us of your transaction within this period, the order will be automatically canceled.   

2) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕΣΩ  PAY PAL  η  STRIPE   –    PAYMENT BY BANK CARD VIA PAY PAL or STRIPE                                                                                                                                                  

[getpaid form=663]