ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – BUSINESS FOR SALE, BUSINESS FOR RENT – FREE CLASSIFIEDS 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ( ΜΕΤΑ  30 ΗΜΕΡΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ) & ΠΛΗΡΩΜΗ       

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ & ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΑΓΓΕΛΙΑ η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ “ΚΛΙΚ” ΣΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ” BUY NOW” (ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ)
 CHOOSE THE PRICE & THE TIME PERIOD YOU WANT YOUR LISTING or ADVERT TO LAST BY CLICKING ON THE “BUY NOW” BUTTON

Α ) “Ανανέωση Αγγελίας, Εκδήλωσης, Διαφήμισης” μετά την λήξη της.

a- Γιά κάθε επιπλέον 1 μήνα 16 ευρώ τον μήνα  + (ΦΠΑ 24%) 3.84 = 19.84 ευρώ .

[getpaid item=716 button=’Buy Now’]

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

b- Γιά 3 μήνες 48 ευρώ + (ΦΠΑ 24%) 11.52 = 59.52 ευρώ .

[getpaid item=717 button=’Buy Now’]

c – Γιά 6 μήνες  96 ευρώ + (ΦΠΑ 24%) 23,04 = 119.04 ευρώ .

[getpaid item=718 button=’Buy Now’]

d-  Γιά 12 μήνες 192 ευρώ + (ΦΠΑ 24%) 46.08 = 238.08 ευρώ .

[getpaid item=719 button=’Buy Now’]

  Β) Γιά ” Προνομιακές Αγγελίες, Εκδηλώσεις,Διαφημίσεις ” ( Μέ επιπλέον προβολής τού VIDEO σας ) 

a- Τόν1 μήνα 25 ευρώ +(ΦΠΑ 24%) 6 =  31 ευρώ .  [getpaid item=726 button=’Buy Now’]

b- Τούς 3 μήνες  60.48 ευρώ +(ΦΠΑ 24%) 14.52 = 75 ευρώ. [getpaid item=728 button=’Buy Now’]

c –  Γιά 12  μήνες  20.16 ευρώ συνολικά  + (ΦΠΑ 24%) 48.4 = 250 ευρώ.  [getpaid item=729 button=’Buy Now’]

η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΜΕΣΩ Pay Pall ( Υπο Κατασκευή σύντομα )

η ΠΑΡΤΕ ΜΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΣΤΟ +30 6937357643  η  e-MAIL : sellabiz1@gmail.com  

 

PRICE LIST & & PAYMENT 

METHOD OF PAYMENT
CHOOSE THE PRICE & THE TIME PERIOD YOU WANT YOUR LISTING or ADVERT TO LAST BY CLICKING ON THE “BUY NOW” BUTTON

Α ) Renew listing fee    

a – Renew listing fee FOR OTHER 1 Month  AFTER THE EXPIRY DAY IS 16 EURO + (VAT 24%) 3.84 = 19.84 euros.

[getpaid item=716 button=’Buy Now’]

SPECIAL OFFERS

b- For 3 months 48 euros + (VAT 24%) 11.52 = 59.52 euros.

[getpaid item=717 button=’Buy Now’]

c – For 6 months 96 euros + (VAT 24%) 23.04 = 119.04 euros.

[getpaid item=718 button=’Buy Now’]

d –  For 12 months 192 euros in total + (VAT 24%) 46.08 = 238.08 euros.

[getpaid item=719 button=’Buy Now’]

B – For “Premium ADS – Privileged Classifieds” ( At best, in the most EXCELLENT position of viewing & your VIDEO)

a – FOR 1 MONTH  25 euros+ (VAT 24%) 6 = 31 euros  [getpaid item=726 button=’Buy Now’]

SPECIAL OFFERS

b -The 3 months 60.48 euros + (VAT 24%) 14.52 = 75 euros  [getpaid item=728 button=’Buy Now’]

c-  For 12 months 201.6 euros in total + (VAT 24%) 48,4 = 250 euros.  [getpaid item=729 button=’Buy Now’]

 

 or DEPOSIT AT A BANK OR PAYMENT BY CARD THROUGH PAY PALL ( UNDER CONSTRUCTION )   

or GET US PHONE FOR METHOD OF PAYMENT  AT +30 6937357643  or  e-MAIL : sellabiz1@gmail.com 

www.SELLaBIZ.gr          www.BusinessBuySell.gr  

PayPal Acceptance Mark