ΑΥΛΑΙΑ ΘΕΑΤΡΟ
Β’ Μεραρχίας και Κoυντουριώτου 182,Πασαλιμάνι - Πειραιάς τ.κ. 18535