ΑΥΛΑΙΑ ΘΕΑΤΡΟ

Β’ Μεραρχίας και Κoυντουριώτου 182,Πασαλιμάνι – Πειραιάς τ.κ. 18535