ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ – ΠΤΥΧ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ

B & B Accounting Associates , Λογιστικές και Φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου