ΠΩΛΕΙΤΑ ΑΔΕΙΑ ΟΠΑΠ (ΠΡΟ-ΠΟ)

Πωλείται αρτοποιείο πλήρως εξοπλισμένο μέ πλουσιο πελατολόγιο λόγω συνταξιοδότησης .