Πωλείται αρτοποιείο πλήρως εξοπλισμένο μέ πλουσιο πελατολόγιο λόγω συνταξιοδότησης .

ΠΩΛΕΙΤΑ ΑΔΕΙΑ ΟΠΑΠ (ΠΡΟ-ΠΟ)