Ζητείται επενδυτής-συνέταιρος να χρηματοδοτήσει Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ “VARKIZA MALL ” ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟ & ΠΑΓΙΑ