Ζητείται επενδυτής-συνέταιρος να χρηματοδοτήσει Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής