Πωλείται αρτοποιείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη σε λειτουργία με όλο τον εξοπλισμό & σταθερό πελατολόγιο

Πωλείται αρτοποιείο πλήρως εξοπλισμένο μέ πλουσιο πελατολόγιο λόγω συνταξιοδότησης .